Badania

Badanie nad psylocybiną i depresją - czy psylocybina może wspomagać terapię?

Celem badania było poznanie biochemicznych mechanizmów zachodzących w receptorach oraz mechanizmów neuronalnych leżących u podstaw psychodelicznych i domniemanych antydepresyjnych właściwości psylocybiny.

Wstępne badania z psylocybiną wykazały obiecujące możliwości terapeutyczne w różnych próbach (głównie z zaburzeniami depresyjnymi). Mechanizmy farmakodynamiczne wpływające na antydepresyjne i psychodeliczne efekty psylocybiny są obecnie nieznane, ale uważa się, że obejmują wpływ na układ serotoninergiczny. Wraz z bezpośrednim wpływem na układy neurochemiczne, psylocybina wpływa na obwody nerwowe i kluczowe regiony mózgu wcześniej zaangażowane w depresję, w tym sieć trybów domyślnych i ciało migdałowate.

Molecular Mechanisms of Psilocybin and Implications for the Treatment of Depression (Molekularne mechanizmy działania psylocybiny i wpływ na leczenie depresji)

Badanie zainteresowania własnym zdrowiem u osób na co dzień stosujących niewielkie dawki substancji psychodelicznych


Badanie opisuje praktyki, stosowane substancje, powody oraz zdrowie psychiczne w grupie osób, która zgłosiła się przez aplikację mobilną. 85% osób stosujących substancje psychoaktywne stosowało psylocybinę.

Okazało się, że osoby stosujące mikro-dawki chętniej zgłaszały jako przyczynę wzięcia udziału w badaniu powody zdrowotne oraz historię zaburzeń psychicznych od osób niestosujących substancji psychodelicznych. Zgłąszały także niższy poziom lęku i zaburzeń depresyjnych. Podkreśla to konieczność przeprowadzenia rygorystycznych, długoterminowych badań pod kątem konsekwencji stosowania substancji psychodelicznych dla zdrowia psychicznego.

Adults who microdose psychedelics report health related motivations and lower levels of anxiety and depression compared to non-microdosers (Osoby stosujące mikro-dawki substancji psychodelicznych twierdzą, że robią to z powodów zdrowotnych oraz zgłaszają niższy poziom lęku i depresji od osób niestosujących mikro-dawek)

Psylocybina w leczeniu objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD)


Badanie wpływu psylocybiny i grzybów zawierających psylocybinę na leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

Badano przypadek dorosłego mężczyzny z OCD, który wykazał spadek klinicznych symptomów OCD po spożywaniu psylocybiny. Będą prowadzone dalsze badania pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych za pomocą psylocybiny.

Long-term Amelioration of OCD Symptoms in a Patient with Chronic Consumption of Psilocybin-containing Mushrooms (Długotrwałe złagodzenie objawów OCD u pacjenta z przewlekłą konsumpcją grzybów zawierających psylocybinę)

Psylocybina w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych i uzależnień.

Psilocybin in neuropsychiatry: a review of its pharmacology, safety, and efficacy (Psilocybina w neuropsychiatrii: przegląd farmakologii, bezpieczeństwa i skuteczności)

Badanie psylocybiny i psylocyny oraz ocena potencjału zastosowania psylocybiny jako środka leczniczego w neuropsychiatrii. Oceniana jest także potencjalna szkodliwość.

Psylocybina posiada cztery metabolity, w tym aktywny farmakologicznie metabolit pierwotny – psylocyna. Dostaje się ona łatwo do krążenia ogólnoustrojowego. Uważa się, że jej psychoaktywne działanie bierze się z agonistycznego wpływu na receptory serotoninowe. Psylocybina w dawkach wywołujących działania halucynogenne została przebadana pod kątem zaburzeń związanych z uzależnieniami, lękiem oraz depresją.

Wznowienie badań klinicznych nad psylocybiną w XXI wieku dało obiecujące wyniki w redukcji zaburzeń depresyjnych u osób u schyłku życia i będących w terminalnym stadium nowotworów. Obiecujące wyniki dają także badania nad terapią uzależnień za pomocą psylocybiny.

Analysis of Psilocybin-Assisted Therapy in Medicine: A Narrative Review (Analiza terapii wspomaganej psylocybiną w medycynie: przegląd narracyjny)

Przegląd ten analizuje potencjał psylocybiny w leczeniu uzależnienia, depresji i zaburzeń nastroju u schyłku życia.

W XXI wieku przywrócono kliniczne badania nad psylocybiną po tym, jak jej zakazano w XX wieku. Psylocybina posiada dość unikalny i nie do końca poznany mechanizm działania, co pozwala na podawanie jej w kilku osobnych okresach. Wykazano, że ten rzadki schemat dawkowania daje trwałe efekty przy minimalnej toksyczności.

Badanie psylocybiny pod kątem działania przeciwzapalnego

Badanie in vitro działania przeciwzapalnego wodnych ekstraktów psylocybiny na ludzkie makrofagi, które są pobudzane do działania przez lipopolisacharydy patogenów i zapalne cytokiny.

Grzyby wyhodowano i ekstrahowano gorącą wodą, a następnie określono wpływ czterech ekstraktów wodnych na aktywność lipooksygenzay (15-LOX). Makrofagi różnicowano promotorem nowotworowym i traktowano wodnymi ekstraktami psylocybiny, a następnie komórki bakteryjne chroniono lipopolisacharydami.

Anti-Inflammatory Effects of Four Psilocybin-Containing Magic Mushroom Water Extracts in vitro on 15-Lipoxygenase Activity and on Lipopolysaccharide-Induced Cyclooxygenase-2 and Inflammatory Cytokines in Human U937 Macrophage Cells (Działanie przeciwzapalne czterech zawierających psycybinę ekstraktów wodnych z tzw. magicznych grzybów na 15-lipoksygenazę i cyklooksygenazę-2 indukowaną przez lipopolisacharydy i zapalne cytokiny w ludzkich komórkach makrofagów U937 (in vitro).

Wspomaganie psylocybiną pacjentów z rakiem, którzy mają cierpią uporczywe problemy egzystencjalne.

Badanie skuteczności psychoterapii wspomaganej psylocybiną u osób z rakiem, u których stany depresyjne odporne są na leczenie.

Wyniki przeglądu wykazały, że większość doświadczeń pacjentów była pozytywna, koncentrowano się na tematach akceptacji śmierci, refleksji i poszerzonej duchowości.

The Role of Psilocybin-Assisted Psychotherapy to Support Patients With Cancer: A Critical Scoping Review of the Research (Rola psychoterapii wspomaganej psilocybiną we wspieraniu pacjentów z rakiem: krytyczny przegląd badań)

Psylocybina w leczeniu objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD)

Badanie mikrodawek substancji psychodelicznych w leczeniu dolegliwości neuropsychiatrycznych oraz zaburzeń związanych z używaniem różnych substancji.

Psychodeliki działają głównie przez aktywację receptorów serotoninowych (wpływają na funkcje poznawcze i łączność mózgu). Niektóre atypowe leki przeciwpsychotyczne (APD) wykazują działania farmakologiczne poprzez receptory serotoniowe, które są również celem leków psychedelicznych.

New Paradigms of Old Psychedelics in Schizophrenia (Nowe paradygmaty starych psychodelików w schizofrenii)

Badania na myszach wykazały, że psylocybina promuje powstawanie nowych neurytów, co może pomóc poznać genezę depresji na poziomie komórkowym.

Unraveling the Mysteries of Mental Illness With Psilocybin (Odkrywanie tajemnic chorób psychicznych za pomocą psylocybiny)

Obecne metody terapeutyczne nie są wystarczające w skutecznym zmniejszaniu częstości występowania chorób psychicznych, dlatego między innymi prowadzone są badania kliniczne nad wpływem czystej psylocybiny na komórki mózgu.

Badania z terapią psylocybinową dla poważnych zaburzeń depresyjnych sugerują, że psylocybina może promować funkcjonalnie połączone wewnętrzne sieci w ludzkim mózgu, co skutkuje trwałą poprawą nasilenia objawów depresji.

Przypadkowe włączenie psylocybiny do diety pierwszych hominidów mogło pośredniczyć w budowaniu mechanizmów więzi społecznych, takich jak śmiech, muzyka, opowiadanie historii czy religia.

Psychedelics, Sociality, and Human Evolution (Psychodeliki, uspołecznienie i ewolucja człowieka)

Analiza wpływu grzybów psychodelicznych w diecie pierwszych hominidów na rozwój zachowań prospołecznych i ewolucję.

Grzyby (w tym gatunki zawierające substancje psychoaktywne) były istotnym zasobem od pliocenu, kiedy hominidy zaczęły zdobywać pokarm z lasów.

Koszyk (0)

Koszyk